Jack Strong

1% PODATKU

JAK PRZEKAZAĆ 1%:

W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy:

Wpisać numer KRS: 0000270809

Obliczyć kwotę 1%

W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) należy wpisać  – Tomczak, 8996

 

 

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ:

Należy dokonać przelewu bankowego:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa,

BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA 62 1600 12860003 0031 8642 6001

W tytule wpłaty proszę podać  – Tomczak, 8996  (ten dopisek jest bardzo ważny).

JAK PRZEKAZAĆ SMS CHARYTATYWNY:

Należy wysłać SMS pod numer 75 165 o treści POMOC  8996 (bez nazwiska).

Koszt SMSa to 6,15 zł. brutto (kwota zawiera VAT).